BURCU ERTÜRK KILIÇ

1980 yılında Ankara’da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nı bitirmiştir. ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışırken Halkla İlişkiler Tanıtım Koordinatörü olarak görev yapmış ve kurumda halkla ilişkiler ve diksiyon konularında hizmet içi personel eğitimlerini yürütmüştür. 2011 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) çatısı altında yetişkin eğitimleri vermekte ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

1998 yılından itibaren TRT Seslendirme Sanatçısı olarak çalışmış ve kurum dışında da birçok radyo ve televizyon projesinde seslendirme yapmıştır. Tiyatro oyuncusu Ejder Akışık ile oyunculuk, seslendirme üzerine; TRT Spikerlerinden Rahmi Aygün ile sunuculuk, spikerlik üzerine çalışmalar yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası birçok konferans ve organizasyonda, profesyonel olarak İngilizce ve Türkçe sunuculuk yapmıştır. Tiyatro, iletişim, medya, reklamcılık, siyaset ve liderlik alanlarında uluslararası projeler ve programlarda çalışmalar yapmış, eğitimler vermiş ve bu konularda yayınlar yapmıştır. Aynı zamanda TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu’nda ses sanatçısı olarak yer almış, Orff Müzik Aletleri ile öğrencilerle grup çalışmalarının öncülüğünü yapan Çoksesli Müzik Derneği’nde çalışmalarda bulunmuştur.


Akademik ve profesyonel çalışmalarının yanında, Ankara Deneme Sahnesi’nde oyunculuk kariyerini de devam ettiren sanatçı, 2011 yılından itibaren İstanbul’a taşınmış ve Sadri Alışık Tiyatrosu’nda drama ve oyunculuk eğitimine devam etmiştir. Şu anda, uluslararası platformda faaliyet gösteren Sanat Odası (Kunst Raum) Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk yapmakta ve aynı zamanda ses-nefes-beden farkındalığı, diksiyon, iletişim, drama, sunum teknikleri, mülakat becerileri, spontanite, takım çalışması, yetişkin eğitimi, eğitim sistemleri, öğrenme ve öğretme, öğretmen motivasyonu, sanatla öğrenme, yaratıcılık ve liderlik gibi alanlarda eğitimler vermektedir. Ayrıca BÜYEM Öğretmen Akademisi'nde Öğretmenlik Aktörlüktür: Yaratıcı Öğretmenlik için Oyun, Drama ve Tiyatro Teknikleri ve Öğretmenler için Ses-Nefes-Beden Kullanımı; İkinci Bahar Akademi'de Hayatın Döngüsü Senaryo başlıklı eğitimleri bulunmaktadır. Uluslararası THEATRE (TİYATRO) Projesi kapsamında, İtalya’da geliştirilen ve okula devam motivasyonunu arttırmada bir yöntem olarak drama ve tiyatroyu uygulayan “Cosquillas Metodu”nun Türkiye’de uygulanması ve bu metodun Türkiye koşullarına adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.


Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Yetişkin Eğitimi alanında, sanatla öğrenme üzerine doktora tezini yazmaktadır. 


Yüksek lisans tez çalışması, İşçi Hareketlerinin Medyaya Yansıması başlığı ile ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden kabul edilmiştir: ERTURK, Burcu  "Media Portrayal of Labor Movements"